ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Social Awareness Programs on Enrolment and Facilitation of Skill Training

Enrolment and Facilitation of Skill Training

With the goal to increase community awareness about Skill Development Trainings in RUDSETI, RSETI, VSETI & Other training institutions ,collectively we are conducting awareness programs in the villages.These programs are helping us to create good awareness in the rural community.

Ambadagatti Village, Kittur Branch
The program module covers the entire information about residential training's like-Available skill training's, Training period,Stay facility,Food facility,Future support,Bank linkage etc which is provided by the RUDSETI & RSETI . Presently we are connected with RUDSETI-Dharwad, Chitradurga and RSETI Haliyal, Raichur.

Post this program we will distribute training applications to all the participants.These applications will be in local language and helps villagers to select the training in which they are interested.As the trainings are evenly distributed by focussing on male & female beneficiaries.

Presently we have conducted 23 programs from Janaury 2016.Our future focus is to increase these program number to maximum extent to reach large population in the rural.Meanwhile we also interested to work with the training centers which are solely managed by banks like RSET & VSETI Institutions etc.

Beneficiaries of July-September quarter


Si No
Name
Place
Received Training
Training Institution
Training Days
Trainees Feedback
1
Komal D
Chitradurga
Tailoring
RUDSETI, Chitradurga
21
Am happy with the training, after completion of training I have received certificate & overall I enjoyed the training program. Hope to convert this into a business in future
2
Savita
Yelewal
Beautician

30
Am happy with RUDSETI Training, Stay facility & Others, I was knowing basic but this training helped me a lot. After the training am interested to take it further level & want to join advance training in future
3
Indramma
Raichur
Tailoring

21
Am happy with training. I have received certificate & overall I enjoyed the training program with other members. As I was taking this training for the 1st time and here I end up it with stitching of blowse,Dress etc.
4
Apoorva
Raichur
Tailoring

21
Thanks to Chaitanya for providing an opportunity. I have learnt stitching method during this program. But due to death of my grandfather am unable to complete the entire training program. Hope to join again in future
5
Anita
Raichur
Tailoring

21
Am happy with training. I have received certificate & overall I enjoyed the training program with other members. As I was taking this training for the 1st time and here I end up it with stitching of blowse,Dress etc.
6
Manjula S
Kallur
Tailoring

21
I am thankful to Chaitanya for helping me to undergo this training program. I have learnt many things during the training programs like- Yoga, Time management, and working with other members. I have learnt stitching of blowse, Fancy Dress etc.
7
Jyoti M
Kallur
Tailoring

21
Overall the training program was good, I have learnt different types of blowse stitching, dress stitching in this program. Apart from training the institute conducted many activities like- Yoga, Games, Swatch Bharat Abhiyan etc. Am happy participate in these activities too. I thank Chaitanya for providing this learning platform.

Kyadagire Village, Imangala Branch


The skill awareness program was conducted by Chaitanya on 30/08/2016 in Kyadagire Village with support of RUDSETI,Chitradurga. Shri.Basavaraj Director of the RUDSETI been part of  this program. Mr. Shivaraj Branch Manager, Imangala & his team[Chaitanya] actively participated in the success of this program.

Mathodu Village, Hosadurga Branch
The skill awareness program was conducted by Chaitanya on 02/09/2016 in Mathodu Village with support of RUDSETI,Chitradurga. Mrs.Latamani, Training Faculty of RUDSETI been part of  this program. Mr. Rajashekhar, Regional Manager, Hosadurga, Mr. Kalyanaik Branch Manager, Hosadurga & his team[Chaitanya] actively participated in the success of this program.
Tumminakatte Village, Rattihalli Branch
The skill awareness program was conducted by Chaitanya on 22/09/2016 in Tumminakatte Villagewith support of VSETI,Haveri. Mr.Mahantesh, Training Faculty of VSETI been part of  this program. Mr.Lokeshappa Branch Manager, Rattihalli & his team[Chaitanya] actively participated in the success of this program.

0 comments:

Livestock Social Activities

This is an important area of awareness, where we are working past from 4 years. The main motto behind this program is to impart the knowledge in purchasing, care taking, maintenance etc for milch animals for higher productivity through local educational videos.

LIVESTOCK HEALTH CAMPSCamp Venue: Hotyapura

Camp Venue: Mudub Siddapura
Camp Venue : Bannigol


Camp Venue : Nilogal
                                                                                                                                                        
Program Details

# of Camps
Date
Place
# of Animals Treated
Branch Name
7
22/08/2016
Bannigol Tq:H B Halli
56
H B Halli
6
08/07/2016
Nilogal Tq:Kustagi
60
Kustagi
5
20/06/2016
Hotyapura Tq: Honnalli
170
Sasvehalli
4
13/06/2016
Mudub Siddapur Tq: Shikaripur
60
Shikaripur
3
Nov-13
D. Mallapura village
240
Santebennur
2
Dec-13
Nilagallu village
140
Sasvehalli
1
Feb-14
Kotabagi village
150
Kittur


LIVESTOCK EDUCATIONAL VIDEO'S

Livestock Educational Video Part II

Livestock Educational Video Part I


Please visit for full video
Video Show in Ambadagatti Village


Video Show in Kamadolli Village 0 comments:

ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ Enterprise Development Program


ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಉದ್ಯಮದ ಒಲುಮೆ


Making of Tambulam Bags
From September 1st,2016 To October 25th,2016 Within the last two months of period we have undertaken the project of making Tambulam Bags. The main objective of this project is to identify the basic tailors who are interested to stitch Tambulam Bags & earn minimal wages in their spare time. Initial survey was undertaken for men & women in Hosadurga, Jagalur and Chitradurga area. Finally the project was completed with producing 5000 Tambulam Bags after working with 8 different tailors staying in & around Chitradurga district. This project helped us to create livelihood income especially for Widow, Separated & Divorced women.

0 comments:

ಅರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Financial Literacy And Awareness Program


ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಕಡೆಗೆ 

ಚೈತನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜಾಗೃತಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ,ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ , ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ,ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ,ಎಲ್. ಪಿ. ಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಧನ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು  ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

Chaitanya started conducting Financial Literacy and Awareness Program in the villages.The core objective of this program is to impart knowledge in villagers about basic banking and available government schemes in the banks like- PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, SSY, LPG Subsidy etc. With this we are also educating villagers about usage of Jan-Dhan Accounts to obtain its benefits. Conducting these programs in local languages to make understand our villagers.
Sokke Village, Jagalur Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in Sokke Village on 20/08/2016.Mr. B N Huliraj, FLCC Canara Bank[Amulya],Jagalur and From Chaitanya Mr.Sandeep Adyanthaya, Regional Manager,Jagalur and Mr.Ningaraj Branch Manager of Jagalur & his team been participated in the success of this program
K Bellekatte Village, Bharamasagara Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in K Bellekatte Village on 29/08/2016.Mr. Rajashekarayya, FLCC Canara Bank[Amulya], Chitradurga and From Chaitanya Mr.Manjunath Branch Manager of Bharamsagara & his team been participated in the success of this program.

Ramagiri Village, Holalkere Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in Ramagiri Village on 31/08/2016.Miss.Ranjini A R, FLCC Syndicate Bank[Jnana Jyoti],Holalkere and From Chaitanya Mr.Rajashekhar, Regional Manager,Hosadurga and Mr.Manesh Naik,Branch Manager of Holalkere & his team been participated in the success of this program

Uppanayakanahalli , Santebennur Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in Uppanayakanahalli on 28/09/2016.Mr. B S Angadi, Vijaya Bank,Channagiri and From Chaitanya Mr.Murty Naik Branch Manager of Santebennur & his team been participated in the success of this program

Chikkagondanahalli, Jagalur Branch
Kamadolli Village, Kundagol Branch

0 comments: