ವೃತ್ತಿ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತರಬೇತಿ Enterprise Development Program


ಚೈತನ್ಯದ ಚಿಲುಮೆ ಉದ್ಯಮದ ಒಲುಮೆ


Making of Tambulam Bags
From September 1st,2016 To October 25th,2016 Within the last two months of period we have undertaken the project of making Tambulam Bags. The main objective of this project is to identify the basic tailors who are interested to stitch Tambulam Bags & earn minimal wages in their spare time. Initial survey was undertaken for men & women in Hosadurga, Jagalur and Chitradurga area. Finally the project was completed with producing 5000 Tambulam Bags after working with 8 different tailors staying in & around Chitradurga district. This project helped us to create livelihood income especially for Widow, Separated & Divorced women.

0 comments:

ಅರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Financial Literacy And Awareness Program


ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆ ಅರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯ ಕಡೆಗೆ 

ಚೈತನ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಅರ್ಥಿಕ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಜಾಗೃತಿ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ,ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜನಧನ ಯೋಜನೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಜೀವನ ಜ್ಯೋತಿ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ , ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಭಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಅಟಲ್ ಪಿಂಚಣಿ ಯೋಜನೆ,ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ದಿ ಯೋಜನೆ,ಎಲ್. ಪಿ. ಜಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜನಧನ ಖಾತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ಅದರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದಾದ ಲಾಭಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳುವುದು  ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. 

Chaitanya started conducting Financial Literacy and Awareness Program in the villages.The core objective of this program is to impart knowledge in villagers about basic banking and available government schemes in the banks like- PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY, SSY, LPG Subsidy etc. With this we are also educating villagers about usage of Jan-Dhan Accounts to obtain its benefits. Conducting these programs in local languages to make understand our villagers.
Sokke Village, Jagalur Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in Sokke Village on 20/08/2016.Mr. B N Huliraj, FLCC Canara Bank[Amulya],Jagalur and From Chaitanya Mr.Sandeep Adyanthaya, Regional Manager,Jagalur and Mr.Ningaraj Branch Manager of Jagalur & his team been participated in the success of this program
K Bellekatte Village, Bharamasagara Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in K Bellekatte Village on 29/08/2016.Mr. Rajashekarayya, FLCC Canara Bank[Amulya], Chitradurga and From Chaitanya Mr.Manjunath Branch Manager of Bharamsagara & his team been participated in the success of this program.

Ramagiri Village, Holalkere Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in Ramagiri Village on 31/08/2016.Miss.Ranjini A R, FLCC Syndicate Bank[Jnana Jyoti],Holalkere and From Chaitanya Mr.Rajashekhar, Regional Manager,Hosadurga and Mr.Manesh Naik,Branch Manager of Holalkere & his team been participated in the success of this program

Uppanayakanahalli , Santebennur Branch
The Financial Literacy program was conducted by Chaitanya in Uppanayakanahalli on 28/09/2016.Mr. B S Angadi, Vijaya Bank,Channagiri and From Chaitanya Mr.Murty Naik Branch Manager of Santebennur & his team been participated in the success of this program

Chikkagondanahalli, Jagalur Branch
Kamadolli Village, Kundagol Branch

0 comments: